X

HÃY CHAT VỚI CHÚNG TÔI !

BẠN CẦN TƯ VẤN ?

Đầu khẩu ngắn LANLONG

Đầu khẩu ngắn LANLONG

Giá liên hệ

Đầu khẩu ngắn được làm theo đơn vị chung 12.5mm 1/2 1/2"

Mã sản phẩm Quy cách  số lượng đóng thùng Ghi chú 
LL80001 8mm 12/240PCS 12.5mm 1/2 1/2"
LL80002 9mm 12/240PCS 12.5mm 1/2 1/2"
LL80003 10mm 12/240PCS 12.5mm 1/2 1/2"
LL80004 11mm 12/240PCS 12.5mm 1/2 1/2"
LL80005 12mm 12/240PCS 12.5mm 1/2 1/2"
LL80006 13mm 12/240PCS 12.5mm 1/2 1/2"
LL80007 14mm 12/240PCS 12.5mm 1/2 1/2"
LL80008 15mm 12/240PCS 12.5mm 1/2 1/2"
LL80009 16mm 12/240PCS 12.5mm 1/2 1/2"
LL80010 17mm 12/240PCS 12.5mm 1/2 1/2"
LL80011 18mm 12/240PCS 12.5mm 1/2 1/2"
LL80012 19mm 12/240PCS 12.5mm 1/2 1/2"
LL80013 20mm 12/240PCS 12.5mm 1/2 1/2"
LL80014 21mm 12/240PCS 12.5mm 1/2 1/2"
LL80015 22mm 12/240PCS 12.5mm 1/2 1/2"
LL80016 23mm 6/120PCS 12.5mm 1/2 1/2"
LL80017 24mm 6/120PCS 12.5mm 1/2 1/2"
LL80018 27mm 6/120PCS 12.5mm 1/2 1/2"
LL80019 30mm 6/120PCS 12.5mm 1/2 1/2"
LL80020 32mm 6/120PCS 12.5mm 1/2 1/2"

Đầu khẩu ngắn làm theo đơn vị chung 10mm 1/2 3/8"

Mã sản phẩm Quy cách(mm) Số lượng đóng thùng Ghi chú
LL80119 6 12/360PCS 10mm 1/2 3/8"
LL80120 7 12/360PCS 10mm 1/2 3/8"
LL80121 8 12/360PCS 10mm 1/2 3/8"
LL80122 9 12/360PCS 10mm 1/2 3/8"
LL80123 10 12/360PCS 10mm 1/2 3/8"
LL80124 11 12/360PCS 10mm 1/2 3/8"
LL80125 12 12/360PCS 10mm 1/2 3/8"
LL80126 13 12/360PCS 10mm 1/2 3/8"
LL80127 14 12/360PCS 10mm 1/2 3/8"
LL80128 15 12/360PCS 10mm 1/2 3/8"
LL80129 16 12/360PCS 10mm 1/2 3/8"
LL80130 17 12/360PCS 10mm 1/2 3/8"
LL80131 18 12/360PCS 10mm 1/2 3/8"
LL80132 19 12/360PCS 10mm 1/2 3/8"
LL80133 20 12/360PCS 10mm 1/2 3/8"
LL80134 21 12/360PCS 10mm 1/2 3/8"
LL80135 22 12/360PCS 10mm 1/2 3/8"
LL80136 24 12/360PCS 10mm 1/2 3/8"

Đầu khẩu ngắn được làm theo đơn vị chung 6.3mm 1/4 1/4"

Mã sản phẩm Quy cách(mm) Số lượng đóng thùng Ghi chú 
LL80155 4 24/360PCS 6.3mm 1/4 1/4"
LL80156 4.5 24/360PCS 6.3mm 1/4 1/4"
LL80157 5 24/360PCS 6.3mm 1/4 1/4"
LL80158 5.5 24/360PCS 6.3mm 1/4 1/4"
LL80159 6 24/360PCS 6.3mm 1/4 1/4"
LL80160 7 24/360PCS 6.3mm 1/4 1/4"
LL80161 8 24/360PCS 6.3mm 1/4 1/4"
LL80162 9 24/360PCS 6.3mm 1/4 1/4"
LL80163 10 24/360PCS 6.3mm 1/4 1/4"
LL80164 11 24/360PCS 6.3mm 1/4 1/4"
LL80165 12 24/360PCS 6.3mm 1/4 1/4"
LL80166 13 24/360PCS 6.3mm 1/4 1/4"
LL80167 14 24/360PCS 6.3mm 1/4 1/4"

 

Danh sách sản phẩm Xem tất cả